Renovering av tee 17!

Schaktning och grovplanering samt montering av dränering och bevattning är nu klar för teeytorna på hål 17. Massor till byggnationen har vi tagit från bakom tee 2/till höger om första delen på hål 16.

Nu pågår utläggning av såbädd som skall formas med laser och sedan torvas med färdigt gräs.

Det sista som kommer att göras är vändplan för golfbilar och sedan vägarna.

Ambitionen är att ha tee i spelbart skick till efter midsommar.

Mvh/Ågesta GK 

Kommentarer