Veterankommittén

Veterankommittén 2024

               Styrelsen  
Börje Welin Ordförande 070-762 27 62
Sören Nordlöf Sekreterare 070-591 01 07
Börje Filmberg Kassör 070-609 30 69
Christina Lindqvist Ledamot 076-595 57 03
Lars Andersson Ledamot 070-555 87 60
Torsten Johansson Ledamot 070-491 51 68
     
  Tävlingsledargruppen  
Christina LIndqvist Sammanhållande 076-595 57 03
Agneta Palm Tävlingsledare 070-523 34 99
Lars Andersson Tävlingsledare 070-555 87 60
Leif Törling Tävlingsledare 073-101 22 23
Mikael Ny Tävlingsledare 070-626 32 11
Torsten Johansson Tävlingsledare match 070-491 51 68