Styrelse

Peter Meltzer

Ordförande

Stefan Gustafsson

Vice Ordförande

Kamilla Rosendahl

Ledamot/Personalfrågor

Eva Forsblom

Ledamot/Kommittéer

Christoffer Stridsman

Ledamot/Marknad

Kjell Englund

Ledamot/Ban & Anläggning

Allan Stahl

Ledamot/Ekonomi