Antidopingpolicy

ÅTGÄRDSPLAN (VID MISSTANKE OM DOPNING)

 • Kontakta antidopningsansvarig på klubben.

Dopningsansvarig: Max Anglert
Telefonnummer: 070-858 43 30

 • Samla fakta/information, varför har misstanke uppstått?
 • Dopningsansvarig kontaktar vid behov den som misstankarna gäller. Är personen minderårig kontaktas förälder.
 • Dopingansvarig delger styrelsen och vid behov kontaktar polis för rådfrågning. 

HANDLINGSPLAN

 • Genomföra det som finns i klubbens Antidopingplan. Styrgruppen stämmer av att allt är gjort.
 • Nyanställda och nya Styrelsemedlemmar får ta del av klubbens handlingsplan och genomgå utbildningsmaterialet som finns på hemsida och på antidoping.se.
 • Antidopingansvarig på klubben ska uppdateras med jämna mellanrum via utbildning och nyhetsbrev samt ansvara för att berörd personal informeras.
 • Hemsidan ska kontinuerligt uppdateras med aktuellt antidopningsmaterial, antidopningsansvarig ansvarar för att den är uppdaterad samt informera personal om dess uppdateringar.
 • Vi informerar våra medlemmar och gäster om vår policy genom handlingsplan på nätet och posters i klubbhuset. Därutav vet medlemmen vår ställning mot dopning och har då accepterat vår antidopningspolicy. 

/Ågesta Golfklubb

Antidopingplan för Ågesta Golfklubb
Styrgrupp Antidoping: Ordförande Peter Meltzer, Klubbchef Max Anglert, Huvudtränare Petter Jonsson.

Vi vill:

 • Skydda våra idrottares prestationer och tävlan på lika villkor.
 • Främja en sund träningskultur.

Så här gör vi för att förebygga doping i vår förening:

Förebyggande åtgärder

 • Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs och gör en tidsplan för när de ska vara genomförda: Klubbchef Max Anglert utses till antidopingansvarig.
 • Vi informerar alla instruktörer/tränare om gällande antidopingplan: Max A informerar per mail samt håller ett inledande möte med samtliga tränare på måndag 4 september 2023.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida, i sociala medier och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners: Max A har skapat sida på klubbens hemsida med information om klubbens antidopingarbete samt diverse länkar till Antidoping Sverige.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss, bland annat genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler: Max A beställer diplom och sätter upp i klubbhuset.
 • Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra kunskapstestet se. Ledamöterna i Styrgruppen har gått igenom kunskapstestet ett antal gånger i samband med diskussionsarbetet. Peter M instruerar Styrelsen att genomföra testet. Petter J instruerar tränare och hjälptränare att genomföra testet. Max A meddelar övrig personal att genomföra testet samt informerar klubbens medlemmar om möjligheten att testa sina kunskaper inom antidoping.
 • Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra e-utbildningen Ren vinnare: Ledamöterna i Styrgruppen har gått igenom e-utbildningen Ren vinnare i samband med diskussionsarbetet. Peter M föreslår Styrelsen att genomföra utbildningen. Petter J instruerar tränare och hjälptränare att genomföra utbildningen. Max A meddelar övrig personal samt informerar klubbens medlemmar om möjligheten att genomföra e-utbildningen.
 • Ledare/tränare tar upp antidopingfrågan med sina aktiva genom att använda Antidoping Sveriges handledning ”Antidopingsnack”: Petter J får i uppdrag att genomföra aktiviteten med de aktiva.
 • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra aktiva: Beslutades att vi beställer och delar ut foldrarna till aktiva i våra junior- och elitträningsgrupper. Petter J beställer materialet och delar ut.
 • Vi använder Antidoping Sveriges serie filmade föreläsningar och tillhörande handledning för att fördjupa kunskapen hos föreningens ledare/tränare och idrottsutövare: Max A läggar ut filmerna på hemsidan för åtkomst av klubbens medlemmar. Styrgruppen samt alla tränare träffas och tittar igenom filmerna tillsammans med efterföljande diskussion.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem se: Max A har genomfört detta och håller sidan uppdaterad fortlöpande.
 • Vi sprider kunskap i sociala medier genom att följa Antidoping Sverige och dela deras inlägg: Styrgruppen tar ett gemensamt ansvar för att följa och dela antidopings inlägg.
 • Vi sprider antidopingbudskapet genom att kostnadsfritt beställa affischer, banderoller m.m. från Antidoping Sverige som vi sätter upp i våra lokaler: Max A beställer lämpligt antal och anslår i klubbhuset.
 • Vi informerar våra medlemmar om Antidoping Sveriges tipsfunktion för misstänkt doping. Max A ser till att text och länk till tipsfunktionen finns på hemsidan.
 • Vi prenumererar på Antidoping Sveriges nyhetsbrev och sprider aktuella nyheter till våra medlemmar: Max A ser till att klubben är registrerad genom info@agestagk.se för nyhetsbrev från Antidoping Sverige.