Övningsområden

På Ågesta GK har vi flertalet övningsområden för ditt lite kortare spel.

Vår puttinggreen finner du i direkt anslutning till klubbhuset och vi har även en stor övningsgreen bredvid rangen som byggs om till säsongen 2021.

På "gamla 3:an" kan du bla träna bunkerslag och längre pitchar. Du når det området genom att gå längs med högersidan av 18:e hålets fairway.

På "gamla 10:an" kan du träna pitchar, bunkerslag och chippar. Du tar dig dit lättast med bil, och du kör mot Ågestagården direkt till vänster efter rondellen. Övningsområdet ligger på högersida innan Ågestagården.

Lycka till med din träning!

Mvh/Ågesta GK