Säkerhet, Vett & Etikett

Säkerheten på banan
Vi sätter säkerheten i främsta rummet vilket betyder att stor aktsamhet skall iakttagas vid spel och träning. Nedan följer de punkter som skall följas gällande säkerheten vid spel på våra banor:

 • Banarbetare har alltid företräde! Avvakta signal från banarbetare före spel.
 • Slå aldrig om ditt "bästa" slag kan nå eller störa spelare i bollen framför.
 • Provsvinga aldrig i riktning mot en annan spelare.
 • Stå aldrig snett framför någon som skall slå ett längre slag eller bunkerslag.
 • Skrik "fore!" om din boll går i riktning mot en annan spelare/banarbetare/åskådare eller om den går mot ett område som är blint och där det kan befinna sig andra spelare.
 • Spelare som befinner sig på ett hål med "högre" nummer har företräde.
 • Hemmaspelare med lägst hcp har huvudansvar för säkerheten i bollen!

Överträdelse mot dessa regler och förbud kan beivras med att den skyldige spelaren tilldelas varning. Ytterligare överträdelser kan leda till avstängning eller uteslutning. 

Styrelsen beslutar om varning, avstängning eller uteslutning.

Snabbt och trivsamt spel. Max 4,10 timmar.
"Er boll/grupp ska vara strax bakom bollen/gruppen framför er, inte strax framför bollen/gruppen bakom er"

Medlem med lägst hcp alternativt spelare med lägst hcp i bollen är bollkapten och ansvarar för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för snabbt spel. Max rondtid på 18-hålsbanan är 4 timmar och 10 minuter inklusive paus vid kiosken.

Speltempot hålls genom att:

 • hålla kontakt med bollen framför.
 • om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!
 • Leta efter en boll får ske i högst 3 minuter. Släpp igenom om det är grupp bakom som är redo.
 • förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå.
 • ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt.
 • den som är färdig slår först. (tänk på säkerheten)
 • hjälpa till att se var bollar tar vägen.
 • putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar.
 • slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad. (Ej i pliktområde)

Paus vid kiosk
Vår kiosk ligger efter hål 9 och dit skall man ha hunnit efter högst 2 timmar. Om man håller den tiden får man ta 10 minuters paus för fika inklusive promenad till hål 10. Om man har tappat tid och distans till bollen framför får man stanna för att köpa fika men inte sätta sig. Man skall skyndsamt gå vidare till hål 10 och sedan täppa till distansen till bollen framför.     

Vård av banan
För att hålla banans kvalitet i bra skick är det av yttersta vikt att man lagar uppslagna torvor, krattar efter sig i bunkern och reparerar sina nedslagsmärken.

 • Uppslagen torv både på fairway, i semiruff och på tee återplaceras i rätt riktning och jämnas till med foten.
 • Efter bunkerslag skall bunkern krattas jämn så att gropar efter slag och fötter försvinner. Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.
 • Nedslagsmärken lagas med greenlagare från sidorna och in. Laga ej genom att lyfta upp jorden under nedslagsmärket.
 • Pinnar och skyltar som inverkar på spel och behöver flyttas skall återplaceras exakt som de stod.

Olämpligt uppträdande
På Ågesta Golfklubb gäller vårdat språk och ett trevligt bemötande. 
Om en situation uppstår där man är oense skall den lösas i god ton. Om detta inte är möjligt kontaktar man Klubbchef som medler i ärendet. Eventuell påföljd beslutas av Styrelsen.

Vårdad klädsel
För allas trivsel tillämpar vi på Ågesta GK vårdad klädsel. Klädsel såsom träningsoverall eller liknande gymnastikklädsel passar vid andra tillfällen än vid golfspel. Sol och strand/badklädsel samt spel med bar överkropp är förbjudet!

Vagnar
Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker. Ej heller dras nära greenen.

Golfbilar
Vid spel på banan får golfbil hyras och nyttjas av person som är minst 18 år. Betalning och nyckelutlämning sker i receptionen. För att få pris med läkarintyg skall intyg uppvisas. Årskorts- eller 10-kortsinnehavare skall personligen hämta ut nyckeln.

Golfbilen skall framföras i enlighet med ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR INOM SGF. (Finns på hemsidan under fliken HYRA GOLFBIL)

Efter spel med golfbil skall:

 • Golfbilen placeras på rätt parkeringsplats.
 • Skräp tas ur och slängas i papperskorgen.
 • Laddaren kopplas in och kontrolleras att den startar. (En ljudsignal låter efter ett antal sekunder)
 • Nyckeln återlämnas i receptionen alternativt i greenfeeinkastet vid receptionsentrén om receptionen är stängd.
 • Eventuella skador på bilen rapporteras till receptionen alternativt till info@agestagk.se om receptionen är stängd.

Hundar
Kopplad hund får medföras vid området kring klubbhuset samt området för övningsområden och drivingrange. Kopplad hund får medföras vid sällskapsspel om det accepteras av övriga spelare i bollen. Hund får ej beträda greener, foregreen, teeytor eller bunkrar. 

Hund får ej medföras vid tävling eller i klubbhuset/restaurangen.

Mvh/Ågesta GK