Vid frost

Regler vid frost som förhindrar start

Under tidig vår och sen höst kan det förekomma frost på 18-hålsbanans greener. Då är allt spel förbjudet tills frosten har släppt. Banpersonalen ger klartecken till receptionspersonalen som meddelar när första start kan ske.

OBS: Starttider som inte kan nyttjas utgår.

Inbokning av påplatstider sker i receptionen enligt först i kön. Detta gäller även för personer vars starttider utgått.

MVH/Ågesta GK