Lokala regler

LOKALA REGLER 2024 FÖR ÅGESTA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (www.agestagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben (både 18- och 9-hålsbanan) såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)
1. Gula pliktområden är markerade med gula linjer, pinnar, borstar eller plattor.
2. Röda pliktområden är markerade med röda linjer, pinnar, borstar eller plattor.
3. Alla röda pliktområden som utgörs av diken eller dammar som inte är markerade eller bara är markerade på ena sidan är röda pliktområden där omarkerad gräns är där marken bryter av mot diket.
4. Det röda pliktområdet till höger innan vägen på hål 12 på 18-hålsbanan som bara är markerat på fairway-sidan är oändligt.
5. Det röda pliktområdet till vänster på hål 3 på 9-hålsbanan som bara är markerat på fairway-sidan är oändligt.
6. Det röda pliktområdet bakom greenen på hål 6 på 9-hålsbanan som bara är markerat mot greenen är oändligt.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av (hål 5, hål 7 och hål 12 på 18-hålsbanan) räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt regel,14.7.
Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

b) Droppzon hål 18 (Regel 17)
Om en boll är i pliktområdet bakom green, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats ligger i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt.
- Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
- Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den droppzon (2 st) som är närmast skärningspunkten. Droppzonerna är markerad med vit färg och bokstäver DZ och är placerade till höger och vänster om green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Plattor som anger avstånd till mitten av green är oflyttbara tillverkade föremål.
2. Plattor som markerar pliktområden är oflyttbara tillverkade föremål.

Dessa lokala regler är beslutade av Ågesta GK:s styrelse 2024.