Introduktionskort

SGF:s och SGDF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Ågesta GK i tjänste- och studiesyfte.

Du som har SGF:s och SGDF:s introduktionskort alternativt PGA, GAF eller SGA kort kan spela en runda per år hos oss, i tjänste- eller studiesyfte, utan att erlägga greenfeeavgift. För att du ska ha möjlighet att nyttja ditt kort så måste du meddela oss detta vid bokning av din runda dock senast ett dygn före spel.

Du kan inte använda ditt kort som betalning av greenfee vid tävling.

Anmälan av besök görs till info@agestagk eller via telefon 08-447 33 30.

Mvh/Ågesta GK