Företagspaket

Välkommen att ha ert företagspaket på Ågesta Golfklubb, en av Stockholms närmaste golfklubbar!

Diamant

 • 100 ronder/säsong.
 • Fri golfbil (1 bil/dag) samt reklam på golfbil. (båda sidor)
 • Rangekort med 100 polletter.
 • Hålsponsor på 18-hålsbanan. (Reklamskylt på ett hål samt logga i banguiden)
 • Reklamskylt vid klubbhuset.
 • Logga på klubbens hemsida med länk till ert företag.
 • Fritt nyttjande av konferensrum.
 • 4 platser i årets sponsortävling.

Pris: 60 000 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guld

 • 80 ronder/säsong.
 • Golfbil 20 ronder.
 • Rangekort med 80 polletter.
 • Hålsponsor på 18-hålsbanan. (Reklamskylt på ett hål samt logga i banguiden)
 • Reklamskylt vid klubbhuset.
 • Logga på klubbens hemsida med länk till ert företag.
 • Fritt nyttjande av konferensrum.
 • 3 platser i årets sponsortävling.

Pris: 45 000 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silver

 • 60 ronder/säsong.
 • Golfbil 10 ronder.
 • Rangekort med 60 polletter.
 • Reklamskylt vid klubbhuset.
 • Logga på klubbens hemsida med länk till ert företag.
 • Fritt nyttjande av konferensrum.
 • 2 platser i årets sponsortävling.

Pris: 35 000 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brons

 • 40 ronder/säsong.
 • Rangekort med 40 polletter.
 • Reklamskylt vid klubbhuset.
 • Logga på klubbens hemsida med länk till ert företag.
 • 1 plats i årets sponsortävling.

Pris: 25 000 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start

 • 20 ronder/säsong.
 • Rangekort med 20 polletter.
 • Logga på klubbens hemsida med länk till ert företag.

Pris: 12 000 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övriga erbjudanden

 • Företagsmedlemskap med fritt spel. (namngiven person)
  Pris: 12 000 kr
 • Fri golfbil. (ej personlig) Reklam på golfbil samt fritt nyttjande av en golfbil/dag.
  Pris: 12 000 kr
 • Fri golfbil (namngiven person) En golfbil/dag.
  Pris: 6 000 kr
 • Årskort drivingrange (namngiven person)
  Pris: 4 500 kr
 • Hålsponsor 18-hålsbanan. Reklamskylt på ert hål, logga i banguiden och logga på hemsidan.
  Pris: 10 000 kr
 • Hålsponsor 9-hålsbanan. Reklamskylt på hål.
  Pris: 3 000 kr

Notera att priserna är exklusive moms och att ronderna ej kan användas vid tävling.

1st rond är en person som spelar en rond.

Med vänlig hälsning

Max Anglert
Klubbchef/VD
Ågesta GK
070-858 43 30
max@agestagk.se