Nyhetsbrev 25 juni!

Hej medlemmar,

Hoppas att ni snart har semester och kan spela massor med golf! 

Vi är en välbesökt klubb, vilket är positivt förstås, men det ställer också krav på bokningar, speltempo etc. Vi har sett att speltempot har gått upp tidsmässigt med rondtider ibland upp emot 5 timmar och vi har vidtagit några åtgärder som test för att se om vi kan vända trenden. Mer om det nedan. 

På klubben händer det just nu också ganska mycket gällande byggnationer.

Tee 17 växer till sig och vi börjar närma oss öppning, troligtvis i nästa vecka. Vid maskinhallen läggs dränering för nya garaget samt flytt av drivmedelscontainers och sedan asfaltering.

Vid övningsgreenen/gamla hål 10 har nu Golf & Trädgård etablerat sig och påbörjat byggnation av de som ska bli hål 4 och 5.

Stenläggning på stora altanen kommer ske i juli
Styrelsen har länge haft en diskussion om våra uteplatser och vi kan alla hålla med om att de är under all kritik. Gamla plattor och mycket gräsväxt mellan samt även dåligt underhållna trämaterial. Vi skulle också behöva komplettera med en del nya utemöbler.

På senaste styrelsemötet beslutades om ny stenläggning på stora altanen ovanför vagnhallen och även under taket närmast restaurangen. Arbetet kommer att ske i juli och på ett sådant sätt att det finns plats att äta ute även under byggnationen.

Efter stenläggningen är klar kommer även trädetaljerna att ses över.

Snart kan vi se fram emot en fin altan att trivas på!

Åtgärder för att öka speltempo, minska oanvända bokningar samt komma tillrätta med tjuvspel
För att få lite bättre ordning på spelandet har vi som test gjort några justeringar på banan och i tidsbokningen:
- Slyröjning av ruff på "letarställen" (pågående)
- Krav på grönt kort och medlemskap för spel på 9-hålsbanan.
- Max hcp 120 i bollen på 18-hålsbanan.
- Obligatorisk greenfeebetalning vid bokning i MinGolf. Rabatt för Seniorgäst till Seniormedlem med fritt spel är inlagt i systemet och räknas av automatiskt.
- Inlagt en spärrtid/timme på 18-hålsbanan för att få bättre flyt och mer marginal vid långsamt spel.

Vi kommer kontinuerligt följa upp dessa åtgärder för att se om det ger önskad effekt. Maila gärna in era reflektioner till oss så får vi en ännu bättre bild av hur det fungerar. info@agestagk.se 

Mvh/Max
Klubbchef/VD

Kommentarer