Vinterträning 2019-En resa i golfutveckling

Vinterträning 2019-En resa i golfutveckling

Nu är det dags att anmäla sig till vinterträning 2019. Ta chansen att utveckla din förståelse, kunskap och teknik under årstiden du inte behöver jaga resultat på golfbanan. Detta är även en möjlighet att få träffa nya golfkompisar. Vi har ofta fått frågan. Varför finns inte samma träning för oss vuxna som för juniorerna under vintern och sommaren? Nu kommer det att finnas! Träning på fast tid en gång i veckan.

Du får allt detta för 1950 kr!

Träning med PGA tränare Petter och Marcus 1 h/vecka

V 3-8    Golfhallen Ågesta GK
V10      Golfhallen Ågesta GK
V12-14 Golfhallen Ågesta GK
V15-16 Utomhus Ågesta GK

-10 tillfällen inomhus
-2 tillfällen utomhus
-1 tillfälle med genomgång av målet med vinterträningen. Söndagen 13/1 kl 10.00-11.00
-1 tillfälle med genomgång av golfövningar på gymmet. Lördagen 26/1 kl 10.00-11.00
-1 tillfälle med föreläsning av spelstrategi. Lördagen 23/3 kl 09.30-12.00
-1 tillfälle med genomgång av nya golfreglerna. Lördagen 23/3 kl 09.30-12.00

Träning sker i vår golfhall på Ågesta GK. För er medlemmar i Ågesta som vill utnyttja hallen utanför träningar behövs en nyckelplopp för att komma in. Den köper du på kansliet för 50 kr. När hallen är bokad står på hemsidan.

För att maxa träningen kör vi även en justering utomhus innan sommarträningen kör igång.

Anmälan sker online via hemsidan www.agestagk.se under träna fliken. Gå in på fliken vinterträning. Längst ner på sidan hittar du online anmälan. Det går också bra att anmäla till petter@agestagk.se ange namn, golf-id, tel, e-post samt grupp nr i anmälan.

Du betalar avgiften på 1950 kr inom en vecka från anmälan till swish 1230553008 alt BG 242-1386. Märk betalningen med "namn samt grupp x" När betalning är gjord är din plats garanterad.

Min 6 och Max 8 deltagare per grupp.

Grupp 1 Måndag kl 19.00-20.00                         Fulltecknad!
Grupp 2 
Tisdag kl 19.00-20.00                            Fulltecknad!

Grupp 3 Onsdag kl 19.00-20.00                          Fulltecknad!
Grupp 4 Torsdag kl 20.00-21.00                         Fulltecknad!

Grupp 5 Måndagar kl 20.00-21.00                      Fulltecknad!
Grupp 6
Tisdagar kl 20.00-21.00                        Fulltecknad!

Det går ej att ta igen missade tillfällen på annan grupp då utrymmet i hallen inte tillåter att man är fler än antalet i gruppen.