Välkommen till vår drivingrange

Öppetider:

09:00-18:30 Alla dagar

Betalning via betalkort, rangekort eller polletter.

I år har vi  en varuautomat på rangen med lättare förtäring samt kaffe och dryck.

Betalning med kreditkort/betalkort.

Välkomna!