Vid frost

Regler vid frost som förhindrar start.

Under tidig vår och sen höst kan det förekomma frost på 18-hålsbanans greener. Då är allt spel förbjudet tills frosten har släppt.

Banpersonalen ger klartecken till receptionspersonalen som meddelar när första start kan ske.

Starttider som inte kan nyttjas förfaller och receptionspersonalen hjälper till att i möjligaste mån boka om er på ny starttid.

MVH/Ågesta GK