Lokala regler

På Ågesta GK gäller Svenska Golfförbundets Generella Lokala Regler (se separat anslag) samt nedanstående Lokala regler. Under vissa perioder kan det förekomma att Tillfälliga lokala regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.

 

Lokala Regler reviderade 2017-04-27

Se PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om Ågesta GKs lokala regler

TILLFÄLLIGA LOKALA REGEL

Följande lokala regler gäller som tillägg till klubbens lokala regler för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Mark under arbete (Regel 25-1)

Avverkat ris, kvistar och träd som lämnats för bortforsling.

Lägesförbättring

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet på banan får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). 

Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen eller om han, på fairway, flyttar bollen på något annat sätt till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.

Anmärkning: Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive vägar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

 

Onormala markförhållanden

  1. Områden, vars gräns definieras av blåvita pinnar är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet, lättnad måste tas.
  2. Områden, vars gräns definieras av blåa pinnar är mark under arbete (MUA) där lättnad får tas. Gäller även dräneringar.
  3. Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1.

 

Provisoriska greener (18-hålsbanan)

Ersätts de ordinarie greenerna av provisoriska greener vars gräns definieras av en vit spraylinje. De ordinarie greenerna är fel green enligt Regel 25-3.

Anmärkning. Förutom brott mot Regel 7-2 kan puttning på den ordinarie greenen leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

PLIKT FÖR BROTT MOT TILLFÄLLIG LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den tillfälliga regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Har du regelfrågor eller generella frågor om handicap hänvisar vi till en öppen Facebook-grupp för Ågestas medlemmar. Eftersom vi vet att det är en hel del regelfrågor som cirkulerar i klubben hoppas vi på ett aktivt deltagande i detta forum.Har du några frågor om de lokala reglerna eller om golfreglerna i allmänhet är du alltid välkommen att höra av dig till någon av oss.

Regelansvariga på uppdrag av styrelsen är:

Peter Johnsson, mobil: 0708-72 08 81, mail: peter_johnsson@telia.com Hans Örtholm, mobil: 0768-86 11 00, mail: hans@ortholm.se, Kim Gåije, mobil: 070-002 82 49, mail: kim.gaije@ssl.se

 

PROVISORISKA GREENER

 

18-hålsbanan saknar för närvarande giltig banvärdering, till följd av att det är fler än en provisorisk green per nio hål.

 

Ronder spelade på banan med fler än en (1) provisorisk green per 9 hål inte handicapgrundande. Registrera därför inga föranmälda ronder i GIT.

 

Provisoriska greener ersätter de ordinarie greenerna. De provisoriska greenerna definieras av en vit spraylinje. De ordinarie greenerna är fel green enligt Regel 25-3. (Se tillfälliga lokala regler.)

 

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag

Anmärkning. Puttning på den ordinarie greenen leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.