LOKALA REGLER 2019 FÖR ÅGESTA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (www.agestagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben (både 18- och 9-hålsbanan) såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Gula pliktområden är markerade med gula linjer, pinnar, borstar eller plattor
 3. Röda pliktområden är markerade med röda linjer, pinnar, borstar eller plattor
 4. Alla röda pliktområden som utgörs av diken som bara är markerade på ena sidan är röda pliktområden där omarkerad gräns är där marken bryter av mot diket.
 5. Det röda pliktområdet bakom greenen på hål 2/18 som bara är markerat mot greenen är oändligt.
 6. Det röda pliktområdet till höger innan vägen på hål 12/18 som bara är markerat på fairway-sidan är oändligt.
 7. Det röda pliktområdet till vänster på hål 3/9 som bara är markerat på fairway-sidan är oändligt.
 8. Det röda pliktområdet bakom greenen på hål 6/9 som bara är markerat mot greenen är oändligt.
 9. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 10. a) Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning (eller stödvajrar eller stolpar som stödjer kraftledningen) under spelet av (hål 5/18, 7/18) räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Borstar och plattor som anger avstånd till mitten av green är oflyttbara tillverkade föremål.
 3. Plattor som markerar pliktområden oflyttbara tillverkade föremål.

 

Beslutade av Ågesta GK:s styrelse 2019-03-07