Veterankommitténs Styrelse

NAMN ROLL MOBIL E-post
Börje Welin Ordförande 070-762 27 62 a433bw21@gmail.com
Sören Nordlöf Sekreterare 070-591 01 07 soren.nordlov@telia.com
Börje Filmberg Kassör 070-609 30 69 borje.filmberg@telia.com
Laine Holmgren Ledamot/Tävling 076-805 12 41 laine.holmgren@telia.com
Christina Lindqvist Ledamot/Tävling 076-595 57 03 sessannr3@gmail.com
Lars Andersson Ledamot/Tävling 070-555 87 60 lgandersson@telia.com
Krister Elf Ledamot/Tävling 070-376 43 00 info@elfsport.com
Leif Thörling Tävling 073-101 22 23 ltorling@hotmail.com
Mikael Ny Tävling 070-626 32 11 mny580@gmail.com
Torsten Johansson Tävling(Matchspel) 070-491 51 68 tjcl@live.se

Dokument

Diverse dokument finns att läsa nedan.