Veterankommitténs styrelse 2020

NAMN ROLL MOBIL
Laine Holmgren Ordförande 076-805 12 41
Sören Nordlöf Sekreterare 070-591 01 07
Claes Ohlsson Kassör 070-813 57 44
Berit Rosberg Tävlingsansvarig 070-339 77 46
Christina Lindqvist Tävlingsansvarig 076-595 57 03
Monica Oscarsson Tävlingsansvarig                    070-402 21 10
Torsten Johansson Tävlingsansvarig (matchspel) 070-491 51 68
Ulf Selever Tävlingsansvarig   072-500 90 05

Dokument

Diverse dokument finns att läsa nedan.