Ryder Cup

Statuter Ågesta Ryder Cup – Senior vs. Junior


Syfte och mål

Tävlingens mål är att klubbens bästa juniorer ska möta klubbens bästa seniorer.
Syftet är att sporra såväl seniorer som juniorer samt skapa en gemenskap bland klubbens toppspelare. Kvaltävlingarnas är ALLA välkomna att mäta sig med Ågestas Bästa spelare.


Uttagning av spelare

8 spelare i respektive lag tas ut baserat på de 3 bästa resultaten i på förhand kvalificerande tävlingar.
Kvalificerande tävlingar kan komma att ändra beroende på Ågestas TK´s planering men som princip ska samtliga dedikerade kval samt alla slagtävlingar som arrangeras ligga som grund för kval.
Order of Merit där de bästa 4 resultaten räknas ska finnas tillgänglig i GIT.
Ytterligare 4 spelare per lag plockas ut av respektive lags kapten.
Kapten ska även ta ut 2st reserver (tjej/kille) som också kan fungera som vice kaptener


Tävlingsformer

2 dagars spel över 54 hål utan handicap
Första dagen spelas lagmatcher:
1) Mixed foursome (om underlag finns, övriga spelar foursome)
2) Bästboll killar, Bästboll tjejer
Andra dagen spelas singelmatcher där lagen matchar sina spelare rangordnade efter handicap från högsta till lägsta vilket utgör startordningen.
Alla scorer ska löpande matas in i OnTag alternativt Golf Gamebook (TD beslutar), detta gäller alla matcher.

Kaptensroll

Kapten ansvarar för att sätta ihop sitt lag samt säkerställa att alla finns på plats och har kunskap om regler och förutsättningar.
Kaptenen har rätt att utse vice kapten (spelande eller reserv)
Kapten har rätt till golfbil och får aktivt matcha sina spelare på banan


Tävlingsledare

Ansvarar för att tävlingen finns upplagd i GIT samt att banan bokas lämpliga tider
Ansvarar för tidsplanering för lunch och middag
Ansvarar för att alla scorer matas in och är korrekta
TD har funktionen som domare samt starter


Tävlingskalendern

Kval: 20/5, 14/6, 15/7 samt på tävlingarna Ågestakanonen 13/5, Junior KM 31/7-1/8 samt KM 28-29/8

FINAL: 18-19/9 

Domare

Ingen domare utses, TD har rollen som domare vid diskussion om regler som uppstår och ej kan lösas av spelare.

Poängberäkning

Vinst i match ger 1p
Delad match ger 1/2p
Förlorad match ger 0p
Vid delad lagpoäng efter att alla matcher spelats vinner föregående års segrare