Ågesta tävlingskalender 2023

Här kommer du att hitta alla klubbtävlingar under 2023. (Med reservation för ändringar)

 

     
     
Grand Opening   6 maj 
Teen Tour Future   27 maj 
Golfresan    4 juni
Midsommarscramble   23 juni
Ågesta Pokalen   1 juli
Paragolf SM   7-8 juli
2 generationer   29 juli
Kategori KM   5-6 aug.
Junior KM   10 aug
Pink lady   12 aug.
KM   26-27 aug.
Minnesgolfen    2 sept.
Krögargolfen   9 sept. 
Grand final   14 okt. 
Annandagsgolfen    26 dec.