Styrelse

För ärenden till styrelsen maila till: styrelsen@agestagk.se

Peter Meltzer

Ordförande

Stefan Gustavsson

Ledamot

Kamilla Rosendahl

Ledamot

Allan Stahl

Ledamot

Anna Rebourcet

Ledamot

Kjell Englund

Ledamot

Christoffer Stridsman

Ledamot