Styrelse

För ärenden till styrelsen maila till: styrelsen@agestagk.se

Stefan Jansson

Ordförande

Bo Sundberg

Ledamot

Peter Bengtsson Meltzer

Ledamot

Johan Vagland

Ledamot

Jenny Johansson

Ledamot

Richard Keller

Ledamot

Jan Almkvist

Ledamot