Vildsvinsstängsel vid våra två infarter!

Natten till idag torsdag har våra jägare från Stockholms Stad skjutit 2 vildsvin vid kansliet och ett på hål 11. Jägarna såg själva att de kom från rangen över vägen och in på banområdet vid kansliinfarten.

För att parera detta och hålla vildsvinen utanför våra banor har vi tillfälligt satt upp stängsel dels vid ingången från stora parkeringen till klubbhuset och även vid infarten till kansliet.

Manuella grindar är beställda som kommer sedan att monteras vid båda ingångarna.

Första personal på plats kommer att öppna grindarna och sista personal stänger sedan. Kommer ni före eller efter så öppnar och stänger ni själva så att vi undviker fler oönskade besök och mer skador.

Om ni skall öppna eller stänga de provisoriska "grindarna" så var försiktiga och håll bara i de svarta handtagen när ni krokar av och på de töjbara kablarna. De är strömförande men givetvis inte livsfarliga.

Vi har också satt upp nya "Stäng grinden" skyltar på flera ställen runt banområdet för att påminna alla som passerar att stänga efter sig.

Hoppas att ni har förståelse för att vi på alla vis försöker hålla vildsvinen borta från våra banor även om det vid klubbhuset ser lite instängslat ut.

Vänliga hälsningar/
Banchef Luke Cassidy
Klubbchef Max Anglert 

Kommentarer