Vi närmar oss slutet på ännu en bra säsong!

Hej medlemmar,

I helgen och under måndag/tisdag har vi haft morgonfrost på våra banor med fördröjd start som följd. Det är en påminnelse om att vi nu närmar oss slutet på säsongen för spel på vår 18-hålsbana.

Vår ambition är att hålla 18-hålsbanan öppen till månadsskiftet oktober-november och sedan ta det dag för dag. Får vi milt väder framöver så håller vi öppet.

9-hålsbanan och drivingrangen kommer vi att hålla öppna så mycket vi kan och där är det snö, is eller många minusgrader som kan sätta stopp. 

Våra nyasfalterade ytor har nu fått kantsten på valda ställen och Lukes personal kommer fylla upp med jord så att det växer ihop på ett vacker sätt. Förutom det jobbar vi vidare med teerenoveringar och ni som varit ute senaste veckan har sett renoveringarna på hål 5, 6 och 13. Vi kommer också att göra om vändplanen på hål 12 så att det blir lättare att vända med golfbil.

Säsongen har varit bra för klubben med mycket spel på fin kvalitet. Ekonomin har också fortsatt i positiv riktning vilket gör att vi nu investerar för egna medel.

Den 7:e december 18:30 kommer vi att hålla höstmöte i klubbhuset/restaurangen och det ska bli mycket trevligt att ses under normala mötesformer. 

Vänliga hälsningar/Max
Klubbchef/Ågesta GK  

Kommentarer