Vårmötet 25 maj ställs in och flyttas fram till hösten!

Styrelsen har på grund av den rådande Coronasituationen beslutat att ställa in Vårmötet som skulle hållas 25 maj.

Vårmötet kommer istället att hållas under hösten 2020 i samband med ordinarie Höstmöte.

Alla i Styrelsen och i Valberedningen sitter kvar tills dess och är även föreslagna för omval för de mandat som ska väljas om.

Styrelsen kommer internt att hålla bolagsstämma i Ågesta GK Drift AB eftersom aktiebolagslagen kräver detta. Endast formalia kommer att behandlas på detta möte. 

Årsredovisningarna samt Valberedningens förslag finns sedan tidigare att läsa på hemsidan under medlemssidorna/Vårmöte 2020. Man loggar in med sitt Golf-Id och lösenord till MinGolf.

En kort sammanfattning av ekonomin för 2019:

Under 2019 gjorde Klubben och Bolaget tillsammans en vinst på 812 000 kr samt att vi avslutade året med ca 2 miljoner i förbättrad likviditet jämfört med 31 december 2018. Till följd av detta har vi nu sänkt vår checkkredit från 5,5 miljoner till 3,0 miljoner. Förutom checkkrediten har vi också 2 äldre lån på totalt 3 miljoner.

Ekonomin har alltså fått en skjuts i rätt riktning under 2019 och den positiva trenden har fortsatt under första kvartalet 2020.

Trivselmässigt upplevde vi också ett lyft under 2019 där vi alla har hjälps åt att skapa en skön atmosfär på klubben. Ågesta Krog, med nyrenoverad restaurang, har förstås betytt mycket för denna utveckling.

Ni som vill veta lite mer om vår ekonomiska situation är välkomna att ringa, maila till Klubbchef/VD Max Anglert på 08-447 33 30, max@agestagk.se.

Beslutet är taget för att värna hälsan hos er medlemmar och vi hoppas att ni har förståelse för detta även om det är ett avsteg från våra stadgar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Ågesta Golfklubb

Kommentarer