Välkommen till Ågestaveteranernas golfgemenskap

Till Dig som under 2019 fyller 60 år eller mer!

1) Välkommen till Ågestaveteranernas golfgemenskap 

  • Vi från veterankommittén i Ågesta Golfklubb önskar Dig som fyller 60 år eller mer under 2019 välkommen till våra aktiviteter och golfgemenskapen.
  • Sedan början av november 2018 har vi veteraner kunnat inomhusträna i Haninge Golfhall onsdagar mellan 09:00-12:00. 
  • Veteranernas VÅRMÖTE äger rum onsdagen den 10 april 2019 kl.13:30. Kallelse med dagordning till mötet sker i slutet av mars.

 

 

2) Motion inför veteranernas vårmöte i början av april 2019

Veteran kan genom motion väcka förslag rörande veterankommitténs verksamhet. Motion skall för att behandlas på vårmötet i april vara kommittéstyrelsens sekreterare Sören Nordlöf (med epostadress soren.nordlov@telia.com) tillhanda senast 15 mars.

Motion samt kommittéstyrelsens förslag till beslut med anledning av motion skall skickas ut med kallelsen till vårmötet.

 

2019-02-04

MVH/Veterankommittén

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kategori KM 2022-08-01
Ågestapokalen 2022-07-29
Golfresan on tour 2022-07-26
Vinnare av div 2 2022-07-18
Ågesta GK gick vidare i Juniorlag-SM! 2022-07-07