På måndag 13 juni påbörjas asfalteringsarbete vid vår drivingrange!

I samarbete med PEAB, som hjälpte oss med asfalteringen vid klubbhuset, kommer vi från måndag 13 juni att påbörja asfalteringsarbete vid drivingrangen.

Ytorna som kommer anläggas är bakom rangmattorna, runt svingstudion, ny gångväg ner till slagmattorna på vänstersidan, justera slagramperna på vänstersidan så att de blir plana, samt före och efter bolluppsamlingsplatsen, som blir mycket lerig höst och vinter. Vi ska även passa på att asfaltera några andra mindre ytor som gått sönder.

Tanken är att det ska bli både säkrare och lättare att röra sig vid drivingrangen. Man ska också ha plats att köra in med golfbil bakom mattorna utan att blockera all annan framfart. 

Arbetet startar nu på måndag 13 juni och beräknas pågå under ca tre veckor framåt. Drivingrangen kommer mestadels att vara igång men räkna med lite störningar och ljud efter maskiner under vissa perioder.

Senare under säsongen kommer vi att bygga rangetak över de första 6 slagmattorna närmast svingstudion så att man kan träna även i sämre väder.

Mvh/Ågesta GK 

Kommentarer