Med anledning av Coronaviruset!

9-hålsbanan, drivingrangen och restaurangen är öppna som vanligt men på förekommen anledning ber vi alla att följa smittskyddsinstitutets rekommendationer.

BESÖK INTE klubbhuset, inklusive gym, omklädningsrum, restaurang, kansli och golfhall på minst 14 dagar:
- om du varit utomlands eller på sjukhus.
- om du är förkyld, har feber eller torrhosta.
- om du har någon Coronasjuk i ditt hushåll eller Coronasjuk vän.

Undvik att röra vid andra medlemmar eller personal.

För er som besöker gymmet:
- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten FÖRE och EFTER besök på gymmet
- Torka alltid av maskinerna efter dig på gymmet.

/Klubbledning och Styrelse i Ågesta Golfklubb

Kommentarer