Klubbvärdar

Vill du också vara med och hjälpa till på klubben?

Våra fantastiska klubbvärdar arbetar på helgerna och vi behöver bli fler.

Du kan läsa mer på vår hemsida:
http://www.agestagk.se/se/omagesta/klubbvardar

 

Du kan även maila till christer@agestagk.se eller komma in på kansliet om du är intresserad.

Kommentarer