Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50!

Under hösten har Styrelsen inlett arbetet med Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Detta görs i samarbete med Svenska Golfförbundet och är till för att dels kartlägga klubben både spelmässigt och socialt, men också för att hitta förbättringsområden som gör att vi får det ännu trevligare på klubben. 

Därför har ni också fått en extra enkät nu under hösten med lite annorlunda frågor, tack till alla som tagit sig tid att besvara den.

Vi är i inledningsskedet och kommer löpande att informera om hur processen med Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 fortskrider.

Styrelsen/Ågesta GK

Kommentarer