Kallelse årsmöte höst

Kallelse till årsmöte Härmed kallar Ågesta Golfklubbs styrelse till höstmöte. Handlingarna ligger under medlemsidor: http://www.agestagk.se/se/omagesta/medlemssidor/test Måndag 2018-12-17 kl 19 (kaffe serveras från kl 18:30 i restaurangen) OBS! Kl 19 börjar vi.

Kommentarer