Information från Regelkommittén angående pliktområden!

För att underlätta skötseln av banan har vi valt att ta bort huvuddelen av alla markeringspinnar/borstar för pliktområden. Enligt definitionen av pliktområden så är alla omarkerade vattendrag (ex, sjöar diken m.m.) att anse som rödmarkerade. Det betyder att alla diken och sjöar på Ågesta som är omarkerade är att anse som rödmarkerade. Detta gäller oavsett om det finns vatten i dikena eller inte.

I de fall det kan råda någon tveksamhet har vi valt att behålla markeringarna (röda pinnar eller röda plattor).

För att tydliggöra ändringen har vi gjort ett dokument med text och bilder innehållande illustrerande exempel från 18-hålsbanan.

Dokumentet finns som en länk nedan.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta Regel & hcpkommittén, kontaktuppgifter finner ni på hemsidan. http://www.agestagk.se/se/omagesta/agesta-gk-regler

MVH/Regel & HCP-kommittén

Kommentarer