Höstmötet genomfördes under trevliga former!

Igår tisdag 7 december genomfördes Höstmöte i golfklubben. Deltagarantalet var 47 st och möblering med avstånd bidrog till ett smittsäkert möte.

Klubbens Ordförande Peter Meltzer inledde mötet och var också den som höll i klubban under beslutsfrågorna.

Under mötet föredrog styrelsen förslag till verksamhetsplan inklusive budget och investeringar för 2022 som också beslutades av mötet. 

Under punkten avgifter 2022 föreslog Styrelsen en höjning på 200 kr för medlemsform Senior Standard, Senior Vardag och Senior 22-29 år samt en höjning på 100 kr för Senior 9-hålsbanan. Övriga avgifter som under 2021. Mötet gick på styrelsens förslag och röstade för.

3 st motioner hade inkommit och  behandlades på mötet. Den första gällde flytt av kiosken till tee 10 och även om styrelsen ser fördelar så väger nackdelarna över i dagsläget. Mötet avslog motionen. 

Motion 2 gällde laddstation för elbil eller elhybridbil och där var förslaget att formera en grupp som tar fram ett förslag. Styrelsen höll med och mötet röstade för motionen.

Den tredje motionen gällde en alternativ banstäckning som skulle innebära kortare promenadsträcka mellan hållen på ca 800 m totalt samt att man då kan frigöra mer klubbhusnära övningsområden. Gamla hål 10 och 11 som saknas av många medlemmar skulle då också kunna implementeras i sträckningen.

Styrelsen har tittat på liknande förslag och vill få tid att tillsammans med en banarkitekt se över vad som långsiktigt blir bäst för klubben gällande bansträckningen. Till höstmötet 2022 kommer Styrelsen att presentera resultatet av detta. Mötet beslutade att gå på Styrelsens förslag.

Inga övriga frågor behandlades.

Ordförande Peter Meltzer tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Mvh/Ågesta GK

Kommentarer