På extra årsmötet den 28/11 valdes 5 nya ledamöter in i styrelsen på fyllnadsval.

På extra årsmötet beslutade att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Valdes gjordes:

Kjell Englund, Anna Rebourcet, Kamilla Rosendahl, Steven Lever och Allan Stahl. Dessa valdes som

styrelseledamöter fram till föreningens vårmöte 2018.

 

 

 

Kommentarer