Bruttoscore sex slag lägre än sin ålder

Vid ÅgGK veteranernas vårtourtävling tisdag 15 maj

presterade veteranen Ivan Renliden en bruttoscore

på fantastiska 76 slag, som är sex slag lägre än sin

ålder(fyller i september).

Kommentarer