Asfaltering vid drivingrangen!

Nu har vi förbättrat både framkomligheten och säkerheten vid vår drivingrange genom att asfaltera ett antal ytor och vägar.

På huvuddelen av rangen har vi skapat bättre plats genom att asfaltera bakom. Nu får både spelare, klubbor, vagnar och golfbilar plats utan att man behöver trängas nära slagmattorna.

Vi har även asfalterat runt svingstudion och vägen ner till de två vänstra platåerna. Platåerna är också asfalterade.

För att lättare kunna hålla rangen igång vintertid har vi lagt asfalt före och efter bollmagasinet där plockaren innan kört fast i leran. Vi passade även på att lägga ny asfalt på vägen bredvid nya övningsgreenen.

På asfaltsplatån framför svingstudion kommer vi att lägga slagmattor som kan användas när våra tränare inte nyttjar svingstudion.

Till hösten kommer vi bygga tak över de första 6 mattorna till höger om svingstudion.

Mvh/Ågesta GK

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kategori KM 2022-08-01
Ågestapokalen 2022-07-29
Golfresan on tour 2022-07-26
Vinnare av div 2 2022-07-18
Ågesta GK gick vidare i Juniorlag-SM! 2022-07-07