Årsmöten 2020 kommer att genomföras med digital omröstning via hemsidan!

Genomförande av Vår- och Höstmöte 2020

Under rådande Coronarestriktioner har Styrelsen beslutat om digital röstning i beslutsfrågor gällande Vårmöte 2020 och Höstmöte 2020. Inget fysiskt möte kommer att genomföras.

De digitalt inskickade svaren från er medlemmar kommer att sammanställas och vara vägledande i beslutsfrågorna enligt majoritetsprincipen. Vänligen skicka era svar senast 2 december 17:00. 

Styrelsen kommer den 2 december 18:00 att internt hålla Årsmöten i golfklubben. Snarast efter att Styrelsen hållit Årsmöten kommer resultaten att delges er medlemmar.

Styrelsen är medveten om att detta förfarande inte överensstämmer med klubbens normala rutiner vid Årsmöten men bedömer ändå, under rådande omständigheter, det vara det bästa för klubben.

Digital röstning: 
Beslutsfrågorna finns upplagda i ett svarsformulär på hemsidan under KLUBBEN/MEDLEMSSIDOR/BESLUTSFRÅGOR FÖR VÅRMÖTE OCH HÖSTMÖTE 2020. Man loggar in med sitt golf-id och lösenord till MinGolf. 

Frågorna besvaras med Ja eller Nej och det finns även en ruta för kommentarer. Glöm inte att trycka på Skicka för att få era svar registrerade.

Har ni några frågor om möteshandlingarna eller hanteringen av Årsmöten så är ni välkomna att maila eller ringa kansliet på info@agestagk.se,
08-447 33 30.

Vi hoppas på er förståelse av rådande situation och lösning för att hantera Vår- och Höstmöte 2020.

MVH/Styrelsen

Kommentarer