Annandagsgolfen

Annandagsgolfen är inställd.
Jag har besiktat banan idag och efter ett par dagars värme så har det bildats mycket vatten på banan. Vi vet att det kommer bli kallt under julen och is kommer då bildas. På grund av hög skaderisk så kommer vi tyvärr ställa in tävlingen.

GOD JUL önskar tävlingskommittén.

Kommentarer