Ändrade öppettider på kansliet.

Måndag - tisdag 10:00 - 15:00, lunch 12:00 - 13:00.

På grund av hög arbetsbelastning på kansliet ändras öppettiderna per 25/9-2017 till:
Måndag - tisdag 10:00 - 15:00, lunch 12:00 - 13:00.

Kommentarer