Allmänna Arvsfonden har beviljat Ågesta Golfklubb ett bidrag på 1,4 miljoner för träningsstudio och tillgänglighetsanpassningar

Sedan över ett år tillbaka har Styrelsen arbetat fram en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Ansökan skickades in i januari 2020 och gäller stöd för byggande av en svingstudio på rangen, en förstorad övningsgreen vid rangen, tillgänglighetsanpassade utslagsplatser på 9-hålsbanan samt handikapphiss och automatiska dörröppnare i klubbhuset.

Beslutet blev positivt och summan för stöd landade på 1,4 miljoner.

I samma ärende har vi skickat en kompletterande ansökan till Riksidrottsförbundet om stöd. Beslut kommer tas i månadsskiftat maj/juni och vår förhoppning är förstås om positivt besked och ytterligare ca 500 000 kr i stöd.

Den totala investeringskostnaden för genomförande av alla projekten ligger på drygt 3 miljoner. 

Nu väntar vi med spänning på beslutet från RF som kommer i slutet av maj. Får vi positivt besked öppnar sig möjligheten att inom två år genomföra ett antal projekt som vi annars inte hade haft råd med på många år.

MVH/Styrelsen 

Kommentarer