25 januari 2021 är en historisk dag för klubben!

Hej medlemmar,

Idag 25 januari 2021 har klubben löst kvarvarande lån i Handelsbanken vilket betyder att vi nu är skuldfria.

I början av 2018 inledde styrelsen arbetet med att sanera klubbens ekonomi. Lånenivån låg vid det tillfället på närmare 10 miljoner. Under hela 2018 drevs klubben med stora idéella insatser av styrelseledamöter och andra frivilliga krafter för att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

2019 anställdes kanslist på 50% och ny klubbchef med det tydliga uppdraget att tillsammans med styrelsen arbeta mot en skuldfri golfklubb. En offensiv 5-årsplan upprättades för avbetalning av checkkredit och lån. 

2020 slog tyvärr coronapandemin till men för klubbens del har det bidragit till markant ökade greenfee och rangeintäkter vilket har påskyndat vår avbetalningsplan. Under säsongen som gått har vi betalat av ca 2 miljoner på befintliga lån och inte behövt utnyttja checkkrediten mer än under vinter och vår.

Trots en strikt hållen ekonomi har vi ändå investerat i ett nytt golfbilsgarage och en egen grävmaskin som vi kommer att ha nytta av under lång tid framöver. 

31 december 2020 gjorde vi oss av med checkkrediten på 3 miljoner och idag 25 januari har vi betalat av resterande lån på 995 500 kr. Vi är nu en skuldfri golfklubb som fortsättningsvis ska göra investeringar för egna pengar.

Resan från ca 10 miljoner i skuld till 0 kr i skuld har genomförts på 3 år vilket vi är otroligt nöjda och stolta över.

Stort tack till alla er medlemmar för bidrag, tålamod och förståelse för den situation som klubben befunnit sig i. 

Nu kan vi blicka framåt och med egna medel påbörja förbättringar av våra banor, övningsområden och drivingrange.

Med vänliga hälsningar
Styrelse & Klubbchef
Ågesta Golfklubb

Kommentarer