Medlemskap

Medlemskap med full spelrätt i Ågesta GK förutsätter att du äger eller hyr en spelrätt. Det förutsätter vidare att du betalar medlemsavgiften och spelavgift som innehavet medför. Spelrättsägare kan välja mellan Ågesta Standard eller Ågesta Vardag. Därutöver erbjuder klubben olika varianter av spel på banorna. Vi har valt att kalla de olika varianterna, för vår spelmeny. Det är dock ytterst viktigt att du i god tid anmäler vilken variant du önskar för nästkommande år. Detta skall du ange senast 31 oktober för nästkommande år. Skulle du under året sedan önska spela i en högre kategori, meddelar du kansliet detta och gör en tilläggsinbetalning.

Ågesta spelmeny

Följande årsavgifter i Golfklubben gäller för 2019:
Medlemsavgift: seniorer: 800 kr och juniorer upp till 17 år: 400 kr.

Ågesta standard

- Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan vardag som helg
- 2 st bokningar igång samtidigt (vardag som helg)
- Gäst till medlem erhåller 100 kr i rabatt.
- Fri tillgång till omklädningsrum och gym året runt, samt träningshall under vinterperioden

Total årsavgift 7000 kr inklusive medlemsavgift.

Ågesta Vardag

- Spel på 18- och 9-hålsbanan helgfri vardag före kl 16:00
- 2 st bokningar igång samtidigt (helgfri vardag)
- Fri tillgång till omklädningsrum och gym året runt, samt träningshall under vinterperioden
- Gäst till medlem erhåller 100 kr i rabatt mellan kl 08:00-15:59
-Vardagsmedlemmar får spelra fritt på 9-hålsbanana på helgen

Total årsavgift 5400 kr inklusive medlemsavgift

Ågesta Junior

- Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan vardag som helg
- 2 st bokningar igång samtidigt (vardag som helg)
- Fri tillgång till omklädningsrum och gym året runt, samt träningshall under vinterperioden

Upp till 12 år:          1.000 kr inklusive medlemsavgift
13-17 år:                 1.400 kr inklusive medlemsavgift
18-21 år:                 2.200 kr inklusive medlemsavgift
22-26 år: (Juvux)   2.600 kr inklusive medlemsavgift

Greenfee medlemsskap och Fritt spel 9-håls banan för dig som inte äger spelrätt.

 

Greenfee medlemskap: 995:-
-För dig som endast vill ha spelmöjlighet
-Betala 100 kr per dag du spelar på vår 9-hålsbanan.
-Du betalar gäst-till-medlem greenfee på vår 18-håls bana.                                                        

 Fritt spel 9-håls banan: 2.495:-
-Obegränsat spel på 9-hålsbanan vardag som helg
-Erhåller Gäst-till-medlem vid spel på 18-håls banan
-Fri tillgång till omklädningsrum och gym året runt, samt träningshall under vinterperioden 

 

Anmärkningar


- Tillfälligt passiv medlem betalar endast medlemsavgiften på 800 kr.
- Medlem som hyr ut sin spelrätt betalar medlemsavgiften på 800 kr.
- Hyrmedlem betalar medlemsavgift och spelavgift.