Veterankommittén

Veterankommittén har som uppgift att samordna och organisera tävlingsverksamhet för medlemmar över 60 år

Veterankommitténs styrelse 2018

NAMN ROLL MOBIL
Lennart Spetz Ordförande 070-593 21 82
Sören Nordlöf Sekreterare 070-591 01 07
Claes Ohlsson Kassör 070-813 57 44
Torsten Johansson Tävlingsansvarig matchspel 070-491 51 68
Hans Johansson Tävlingsansvarig 070-230 97 31
Ulf Selever Tävlingsansvarig                    072-500 90 05 
Monica Oscarsson  Tävlingsansvarig   070-402 21 10
Christina Lindqvist  Tävlingsansvarig   076-595 57 03 
Berit Rosberg  Tävlingsansvarig   070-339 77 46 

Dokument

Diverse dokument finns att läsa nedan.