Tjejkommittén 2017

Tjejkommitténs huvuduppgift är att skapa och främja en god och sund klubbutveckling för tjejer i alla åldersgrupper. Med en bred verksamhet för alla åldrar skapa möjligheter för personlig utveckling inom golfsporten genom träning, tävling och sociala aktiviteter.

Planerade aktiviteter för 2017

Vårträff den 16 maj kl 19

AW tjejgolf - efter jobbet tisdagar med start 9 maj

Pink Lady en hösttävling för tjejer

Höstresa två dagars spel med övernattning

3-klubbstävling i oktober på 9-hålsbanan

Är du intresserad av att hjälpa till under våra olika aktiviteter, kontakta någon av oss.

Gunilla Englund
Ina Bergquist
Katarina Jartén
Eva Dahlin