Tävling

Tävlingskommittén ansvarar för samordning och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Tävlingskommittén 2016

tk@agestagk.se
NAMN ANSVARAR FÖR KONTAKT
Åsa Mossmyr  Ordförande tk@agestagk.se
Fredrik Damm   tk@agestagk.se
Ronnie Retsmar   tk@agestagk.se 
Anders Ahlberg   
     
     
     

Till vår hjälp har vi också Hans Örtholm och Peter Johnsson som är klubbens väl utbildade domare som sköter våra regelutbildningar, hjälper till att sätta ut banan inför stora tävlingar och finns alltid till vår hjälp i kniviga regelfrågor under tävling. 

Vill du vara med och hjälpa till på tävlingar, som tävlingsledare eller funktionär, kontakta oss på tk@agestagk.se.