Tävling

Tävlingskommittén ansvarar för samordning och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Tävlingskommittén

tk@agestagk.se

NAMN ANSVARAR FÖR KONTAKT
    tk@agestagk.se
    tk@agestagk.se
    tk@agestagk.se 
     
     
     
     

 

Vill du vara med och hjälpa till på tävlingar, som tävlingsledare eller funktionär, kontakta oss på tk@agestagk.se.