Idrottskommittén

Idrottskommittén har ansvaret för genomförandet och uppföljning av verksamhetsplanen. IK:s uppgift är att övergripande ansvara och utveckla den idrottsliga verksamheten och inom olika ansvarsområden organisera och genomföra aktiviteter som t.ex. träning, tävling, avslutningar osv.

Vision

Ågesta skall vare en attraktiv klubb där glädje, gemenskap, stolthet och utveckling ska genomsyra verksamheten. Klubben skall vara ungdoms- och juniorvänlig och erbjuda träning och spel på den nivå man har förutsättning till.

Målsättningar 2016

  • Erbjuda alla medlemmar en möjlighet att spela och utvecklas genom idrottsverksamheten i klubben.
  • Den organiserade träningsverksamheten (golf och fys) bygger på att öka intresset för att tävla och fostra tävlingsspelare.
  • Fostra barn och ungdomar till ansvarsfulla människor som visar respekt för normer och regler både inom golfen samt mot andra människor, såväl vuxna som barn.
  • Skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över Ågesta GK som klubb och att de agerar som goda representanter både på och utanför banan.
  • Att erbjuda såväl bredd- som elitverksamhet så att alla i klubben skall kunna utvecklas efter bästa förmåga på den nivå man befinner sig.
  • Ge barn och ungdomar en intressant och utvecklande golfträning med hög kvalité.
  • Erbjuda alla ledare utbildning, information och verktyg som stimulerar och inspirerar till att ta hand om ungdomarna och juniorerna.

 

 Idrottskommittén 2016

 

NAMN ANSVARAR FÖR KONTAKT
Anna Karis Ordförande idrott@agestagk.se
Anders Alfalk Tjej/Ekonomi  
Stina Carlsson Junior/Klubbkläder  
Åke Hägerbäck Junior/Klubbtävling  
Per Callne Miniorer  
Kim Widing Junior/Tjej/Klubbtävling  
Ulf Åhman Junior/Tjej/Klubbtävling  
Petter Jonsson Tränare petter@agestagk.se
Nathalie Berglind Tränare nathalie@agestagk.se
Torbjörn Nord Fystränare