Damkommittén 2018

Tjejkommitténs huvuduppgift är att skapa och främja en god och sund klubbutveckling för tjejer i alla åldersgrupper. Med en bred verksamhet för alla åldrar skapa möjligheter för personlig utveckling inom golfsporten genom träning, tävling och sociala aktiviteter.

Planerade aktiviteter under 2018

Vårträff den 3 maj kl 19

AW tjejgolf - efter jobbet tisdagar med start så snart banan öppnar

Pink Lady en hösttävling för tjejer