Välkommen att vara klubbvärd!

Syftet med klubbvärdar är att:
Skapa ökad trivsel vid starten och ute på banan samt hjälpa nybörjare och gäster tillrätta.
Snabba på spelet på banan genom kontroller och aktiva åtgärder.
Se till att alla är rädda om våra banor, greenlagare är ett måste.
Kontrollera att spelare på banan har erlagt greenfeeavgift eller är medlemmar.

3/6 8-12 Ulf   
  12-16 Lasse   
4/6 Golfresan    
       
6/6 8-12 Britt-Marie Åke

 

Hur hjälper vi till: 

Ta ut en startlista av receptionen.
Västar finns att låna i receptionen.
Agera starter vid tee 1 så alla slår ut på sin tid.
Ta en tur med golfbilen för att se hur det flyter.
Kör mot banans riktning för att se var det stoppar.
Tag minst en tur på 9 hålsbanan.
Ta en tur till rangen och kolla så det är snyggt och att det finns korgar vid automaten.

Fokus på att få spelet att flyta och förhindra stoppklossar.
Om en grupp letar boll hjälp gärna till.
ni kan även vara forecaddie om det behövs.

Klubbvärdar äger rätt att kontrollera att greenfee är erlagd.
Ni får uppmana grupper att släppa igenom.
Ni får ge dem i uppgift att spela snabbare.
Om ni stöter på motstånd be vänligt om golf-id. 
Om någon vägrar ska ni bara avlägsa er och skriva rapport. 

Tänk på att ni representerar hela klubben och alla dess medlemmar.

Arbetspass vardag/helg när 18-hålsbanan är öppen:
Ni arbetar 2 och 2 på tiderna 8-12 eller 12-16.
Lunch ingår för 129 kr på vardagar och 145 kr på helgdagar. Utöver 129 kr/145 kr betalar man själv. 

9-hålsbanan arbetar ni 1 och 1 på tiderna 10-12 eller 12-14 när 18-hålsbanan är stängd för säsongen. Kaffe & bulle ingår.

Hämta lunch eller fika kupong i receptionen den dag ni arbetar och lämna in den i restaurangen.

Är ni intresserade att vara klubbvärd så maila christer@agestagk.se eller kom in på kansliet så ordnar vi det.

MVH/kansliet
Ågesta GK