Puttmästaren på Ågesta

Ågestas puttmästerskap som avgörs över en serie tävlingar under sommaren.

Start 2019-05-08. Alla spelar samma bana på vår puttinggreen.

Startavgift 60 kr. som swishas innan start till 1230867689 i samband med att man hämtar sitt scorekort i restaurangen.