Juniorverksamheten på Ågesta

Ågesta har en omfattande juniorverksamhet med över 150 barn och ungdomar i träning. Verksamheten drivs av våra två tränare, många engagerade ledare samt idrottskommittén.

Vision och målsättningar

  • Erbjuda alla medlemmar en möjlighet att spela och utvecklas genom idrottsverksamheten i klubben.
  • Den organiserade träningsverksamheten (golf och fys) bygger på att öka intresset för att tävla och fostra tävlingsspelare.
  • Fostra barn och ungdomar till ansvarsfulla människor som visar respekt för normer och regler både inom golfen samt mot andra människor, såväl vuxna som barn.
  • Skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över Ågesta GK som klubb och att de agerar som goda representanter både på och utanför banan.
  • Att erbjuda såväl bredd- som elitverksamhet så att alla i klubben skall kunna utvecklas efter bästa förmåga på den nivå man befinner sig.
  • Ge barn och ungdomar en intressant och utvecklande golfträning med hög kvalité.
  • Erbjuda alla ledare utbildning, information och verktyg som stimulerar och inspirerar till att ta hand om ungdomarna och juniorerna.
  • Bidra till att de som vill ges möjlighet att studera på golfgymnasium.

Kontakta oss

NAMN ANSVARAR FÖR KONTAKT
Per Callne Mini Team  
Kim Widing Tävling  
Ulf Åman Tävling  
Petter Jonsson Tränare petter@agestagk.se
Marcus Jonsson Tränare marcus@agestagk.se

Har du frågor om medlemskap går det bra att kontakta kansliet på tel 08-447 33 30 eller e-post info@agestagk.se.