Damkommittén

Damkommitténs ambition är att med glädje och omtanke få alla kvinnliga golfare att känna sig välkomna och inkluderade på Ågesta GK och i klubbens olika aktiviteter.

Damkommittén 2019:

Annica Thörnvall, Eva Forsblom, Pia Idström

AW-ansvarig: Eva Dahlin

Kontakt: info@agestagk.se

Genomförda aktiviteter 2019: 

Vårresa till Orresta, föreläsning av Jenny Hagman, Pink Lady Invitation till förmån för Bröstcancerföreningen, AW-golf varje tisdag, nya möbler till damernas omklädningsrum

Planerade aktiviteter under 2020

Vårresa, Orresta 23-24 maj, mera information kommer

AW-golf, All Woman” torsdagar från klockan 17:00-17:40 mellan maj-september. Syftet är bl.a. att locka nya golfande kvinnor att träffa ”golfkompisar”

Pink Ladies Invitation, ördagen den 15 augusti

Jämställdhetsarbete, tillsammans med styrelsen arbeta för ökad jämställdhet på Ågesta Golfklubb, enl.  Vision 50/50. Vi hoppas kunna bidra med synpunkter, idéer och aktiviteter för att öka medvetenhet kring allas lika värde med utgångspunkt från ett kvinnligt perspektiv.