Damkommittén

Damkommitténs ambition är att med glädje och omtanke få alla kvinnliga golfare att känna sig välkomna och inkluderade på Ågesta GK och i klubbens olika aktiviteter.

Damkommittén 2020:

Eva Forsblom, Annica Thörnvall, Eva Strömfelt, Charlotta Andersson och Camilla Kull.

AW-ansvarig: Pia Agné och Kina Lindqvist

Kontakt: info@agestagk.se

 

Pink Lady kommer att genomföras lördag 15 augusti men i ett annorlunda format än tidigare år anpassat till rådande riktlinjer.  Boka in datumet i era kalendrar. Mera information kommer senare. Hälsar DK 

Planerade aktiviteter under 2020

Vårresa, Orresta 23-24 maj, INSTÄLLD

AW-golf, All Woman” torsdagar från klockan 17:00-17:40 mellan maj-september. Syftet är bl.a. att locka nya golfande kvinnor att träffa ”golfkompisar”

Pink Ladies Invitation, lördagen den 15 augusti

Jämställdhetsarbete, tillsammans med styrelsen arbeta för ökad jämställdhet på Ågesta Golfklubb, enl.  Vision 50/50. Vi hoppas kunna bidra med synpunkter, idéer och aktiviteter för att öka medvetenhet kring allas lika värde med utgångspunkt från ett kvinnligt perspektiv.