Damkommittén

Damkommitténs ambition är att med glädje och omtanke få alla kvinnliga golfare att känna sig välkomna och inkluderade på Ågesta GK och i klubbens olika aktiviteter.

Damkommittén 2020:

Eva Forsblom, Annica Thörnvall, Eva Strömfelt, Charlotta Andersson och Camilla Kull.

AW-ansvarig: Pia Agné och Kina Lindqvist

Kontakt: info@agestagk.se

 

 

Planerade aktiviteter under 2021

Vårresa, Orresta 22-23 maj. (se inbjudan längre ner.) 

AW-golf, All Woman” torsdagar från klockan 17:00-17:40 mellan maj-september. Syftet är bl.a. att locka nya golfande kvinnor att träffa ”golfkompisar”

Pink Ladies Invitation: 2020 års överskott blev 16.549:70 som skänkes till Bröstcancerföreningen Amazonas i Stockholm.

 

Jämställdhetsarbete, tillsammans med styrelsen arbeta för ökad jämställdhet på Ågesta Golfklubb, enl.  Vision 50/50. Vi hoppas kunna bidra med synpunkter, idéer och aktiviteter för att öka medvetenhet kring allas lika värde med utgångspunkt från ett kvinnligt perspektiv.