Bli medlem

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM

"Medlem-med-spelrätt-på-18-hålsbanan" behöver du äga en spelrätt.
1. Här hittar du de medlemmar som säljer och hyr ut sina spelrätter. Pris kommer köpare och säljare överens om.
2. Köpare och säljare fyller sedan i överlåtelsehandlingarna som ni hittar här och sänder in dessa till kansliet:
Ågesta Golfklubb, Vidjavägen 3, 123 52 Farsta.
3. Från kansliet fakturerar vi sedan köparen alla avgifter.

Greenfeemedlemskap utan spelrätt.
1.  995:-
Betala 100:- när du spelar på 9-hålsbanan och gäst-till-medlemrabatt när du spelar på 18-hålsbanan. Aktivt golf-id.
2.  2.495:- Spela fritt på 9-håls banan. Gäst-till-medlemrabatt på 18-hålsbanan. Aktivt golf-id.

Kryssa i lämpligt alternativ i formuläret längst ner på sidan.

Ågesta spelmeny

Följande former av årsavgifter i GK gäller för 2016*:

Medlemsavgift över 12 år: 800 kr
Medlemsavgift under 12 år: 400 kr

*Dessa är inkluderade i alla avgifter.

Ågesta Standard

- Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan vardag som helg
- 2 st bokningar igång samtidigt (vardag som helg).
- Gäst till medlem erhåller 100 kr i rabatt.
- Fri tillgång till omklädningsrum och gym året runt, samt träningshall under vinterperioden
Total årsavgift 7000 kr.

Ågesta Vardag

- Spel på 18- och 9-hålsbanan helgfri vardag före kl 16:00
- 2 st bokningar igång samtidigt (helgfri vardag)
- Gäst till medlem erhåller 100 kr i rabatt.
- Fri tillgång till omklädningsrum och gym året runt, samt träningshall under vinterperioden
-Vardagsmedlemmar får spel fritt på 9-hålsbanan på helgen

Total årsavgift 5400 kr

Ågesta Junior

- Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan vardag som helg
- 2 st bokningar igång samtidigt (vardag som helg)
- Fri tillgång till omklädningsrum och gym året runt, samt träningshall under vinterperioden

Upp till 12 år: 1000 kr
Upp till 12 år: 400 kr endast 9-hålsbanan
13-17 år: 1400 kr
18-21 år: 2200 kr
22-26 år: (Juvux) 2600 kr (Behöver ej spelrätt)

 

 

Anmärkningar

- Arbetspanten är inkluderar i avgiften. Återbetalning sker i form av presentkort på 300:- i samband med städdagen. Vid utebliven närvaro på städdagen sker ingen återbetalnin
- Medlem som hyr ut sin spelrätt betalar medlemsavgiften på 800 kr och ger ett aktivt golf-id.
- Hyrmedlem betalar medlemsavgift och spelavgift. Administrationsavgiften är borttaggen.